Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης PVTRIN

elearning

Η PVTRIN ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης αποτελεί ένα 24ώρο εικονικό περιβάλλον διδασκαλίας το οποίο  παρέχει ευελιξία και ελευθερία στη μελέτη και τον έλεγχο των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. 
Πλήθος δικτυακού εκπαιδευτικού  υλικού (συμπεριλαμβανομένων πρακτικών ασκήσεων, βέλτιστων πρακτικών, οπτικοακουστικό υλικού και πρόσθετων πηγών) είναι εύκολα προσβάσιμο  στους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν το πρόγραμμα κατάρτισης PVTRIN.
 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα PVTRIN: 
βελτιώνει την ποιότητα κατάρτισης PVTRIN 
ενθαρρύνει την αυτό-αξιολόγηση και την αυτονομία
ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πιστοποιημένους εγκαταστάτες για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης.
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα PVTRIN είναι προσβάσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους  εκπαιδευόμενους, και στους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.