Noutăți
mai mult

Instruirea instalatorilor de sisteme PV în Europa

Politicile Europene privind Energia şi Schimbările Climatice, împreună cu legislaţia în domeniu a Statelor Membre au condus la o creştere importantă a pieţei de fotovoltaice. Cu toate acestea, aplicarea tehnologiilor PV necesită tehnicieni cu înaltă calificare în instalare, reparaţii şi întreţinere. Până în prezent, pieţele naţionale au cunoscut un ritm de creştere mai mare decât poate fi satisfăcut de instalatorii calificaţi în instalații solar fotovoltaice.

În plus, actorii interesați (producători, dezvoltatori, investitori) au nevie de validarea competențelor și de asigurarea calității în toate etapele unei instalații PV (design, instalare și întreținere). Lipsa forței calificate de muncă poate duce la greșeli de instalare care pot avea impact negativ asupra credibilității industriei PV și a dezvoltării acesteia.

Schema de instruire și certificare PVTRIN, prin care se dorește crearea unei forte de muncă de instalatori calificați, sprijină industria europeană de fotovoltaice pentru că se adresează nevoii de tehnicieni calificați.  Inițial, acest sistem va fi pus în aplicare în şase ţări: Grecia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, România şi Spania, și va încorpora criteriile din Directiva 2009/28/CE privind schemele de calificare în fiecare dintre statele membre, precum și cerințele legislației naționale.

Proiectul PVTRIN este cofinanțat prin programul Intelligent Energy-Europe al Comisiei Europene.

Mai multe informații despre inițiativa PVTRIN.

For PV Investors
Instalatorii PV
For PV Installers
Investitorii PV
For PV Industry
Industria PV