Νέα
περισσότερα

Εκπαίδευση εγκαταστατών Φ/Β στην Ευρώπη

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στα περισσότερα Κράτη Μέλη. Η μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς δημιουργεί την ανάγκη για σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων τεχνικών, ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων. Παράλληλα, οι επενδυτές ζητούν ποιότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός Φ/Β έργου (σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση) και βεβαιότητα για την επαγγελματική επάρκεια των εγκαταστατών.

Το Ευρωπαϊκό έργο PVTRIN ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς με την ανάπτυξη σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής κλίμακας, το οποίο θα ικανοποιεί τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΚ για αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ και θα λαμβάνει υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Αρχικά, υλοποιείται σε έξι (6) χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία και Ισπανία.

Το PVTRIN υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy-Europe programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερα για το PVTRIN


For PV Investors
Για εγκαταστάτες
For PV Installers
Για επενδυτές Φ/Β
For PV Industry
Για τη Φ/Β βιομηχανία
Το PVTRIN υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ΄ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ή την όποια βλάβη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.