Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για το PVTRIN

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργουΚαθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος – Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά, Ελλάδα
Web: www.resel.tuc.gr
Tηλ: +30 28210 37825, Φαξ: +30 28210 37898
Email: info@pvtrin.eu, stavroula.tournaki@enveng.tuc.gr