Novosti
više informacija

Obuka instalatera fotonaponskih sustava u Europi

Europska energetska politika zajedno s povoljnim nacionalnim zakonodavnim okvirima zemalja članica EU-a rezultirala je velikim rastom tržišta fotonaponskih sustava. Primjena fotonaponske tehnologije zahtjeva visoko kvalificirane tehničare za instalaciju, održavanje i popravak sustava. Do sada, dostupnost kvalificirane radne snage nije odgovarajuće pratila rast tržišta. Kod zainteresiranih strana (proizvođači opreme, nositelji projekata, investitori) javlja se potreba za osiguranjem kvalitete u svim fazama razvoja projekta fotonaponskog sustava (projektiranje, instaliranje i održavanje). Nedostatak stručnih instalatera može ugroziti ispravan rad fotonaponskih sustava i ugled fotonaponske industrije.

Prolaskom kroz program obuke i certifikacije projekta PVTRIN, instalateri će usvojiti nova znanja i vještine što će poduprijeti nastojanja europske fotonaponske industrije za stvaranjem kvalificirane radne snage. Ovaj program će prvotno biti implementiran u šest država: Grčka, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Rumunjska i Španjolska. Program obuke i certifikacijska shema oslonit će se na kriterije postavljene u Direktivi 2009/28/EC , kao i s nacionalnim zakonodavnim okvirom.

Program PVTRIN je podržan od strane Eurposke komisije i programa Inteligentna energija za Europu.

 

 

Saznajte više o PVTRIN programu

For PV Investors
Za instalatere
For PV Installers
Za investitore
For PV Industry
Za industriju fotonapona