Za instalatere
Za investitore
Za industriju fotonapona

Objavljen javni poziv edukacijskim centrima za za podnošenje zahtjeva za provođenje Programa osposobljavanja instalatera fotonaponskih sustava

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prema odredbama Pravilnika o certificiranju OIEstalatera objavilo je na svojim internetskim stranicama otvoreni javni poziv za podnošenje zahtjeva radi davanja suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja koji uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava. Više informacija na internetskim stranicama Ministarstva:
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14678