Za instalatere
Za investitore
Za industriju fotonapona

Obuka

PVTRIN nacionalni kontakt centar

   
Kontakt
Za više informacije kontaktirajte nacionalnog partnera:
 
Kontakt osoba: Andro Bačan
Adresa: Energetski institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163, 10001 Zagreb, Hrvatska
telefon : +385 1 6326 158
e-mail: abacan@eihp.hr
www.eihp.hr