Za instalatere
Za investitore
Za industriju fotonapona

O projektu PVTRIN

Djelokrug

>          Djelokrug


Projekt PVTRIN (eng. Training of Photovoltaic Installers) bavi se potrebama tržišta razvijanjem programa obuke i certifikacijske sheme za instalatere koji su aktivni na području instaliranja i održavanja malih FN sustava.

 

Kvalifikacijska shema i certificirani tečajevi obuke u svakoj državi članici se oslanjaju na kriterije postavljene u Direktivi 2009/28/EC (članak 14., Prilog IV) uzimajući u obzir nacionalni zakonodavni okvir. Program obuke i certificiranja će prvotno biti implementiran u šest država: Grčka, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Rumunjska i Španjolska. Kako bi se obuhvatile stvarne potrebe tržišta i osigurala najveća moguća podrška, u aktivnosti projekta uključene su ključne zainteresirane strane.

Ciljevi programa PVTRIN su: