Новини
Прочети още

Обучение на фотоволтаични инсталатори

     Европейските политики, отнасящи се до енергията и промените на климата, както и националните законови рамки на страните-членки на ЕС допринесоха за значителен ръст на пазара на фотоволтаични (PV) инсталации.   
    Прилагането на PV технологии изисква високо квалифицирани специалисти за монтирането и поддържането на инсталациите. До сега пазарът се разрастваше по-бързо, отколкото квалифицираната работна ръка можеше да задоволи. Недостигът на обучени специалисти може да се отрази на PV индустрията. За да се посрещнат нуждите му е необходимо да се подготвят съответните програми за обучение, както и схеми за сертификация, които да потвърждават компетентността на инсталаторите, за да се осигури ефективност и добро функциониране на PV системите. Освен това заинтересованите страни (производители, предприемачи, инвеститори) търсят сертифицирани умения и сигурно качество във всички фази на PV инсталиране.
   PVTRIN проектът за обучение и сертификация, създаващ квалифицирани специалисти за монтаж, подкрепя Европейската Фотоволтаична индустрия в нуждата да използва способни специалисти. Той ще бъде внедрен първоначално в шест страни: Гърция, България, Хърватска, Кипър, Румъния и Испания, обединявайки националното законодателство на страните-членки на ЕС  с критериите за сертифицирано обучение, установени в директива ВЕИ (RES) 2009/28/ЕС.
     PVTRIN проектът се подкрепя от Програмата Интелигентна Енергия – Европа (IEE) на ЕК .
                                                                                                                                                                               Вижте повече за инициативата PVTRIN

For PV Investors
За PV инсталаторите
For PV Installers
За PV инвеститорите
For PV Industry
За PV индустрията
Авторите носят цялата отговорност за съдържанието на публикацията. Това не касае задължително мнението на Европейския Съюз. EACI и Европейската Комисия не са отговорни за каквато и да е употреба на тук съдържащата се информация.