За PV инсталаторите
За PV инвеститорите
За PV индустрията

Обучение

PVTRIN национални контакти

Евелина Стойкова
Енергиен Център София
ул. "Галичица" 37, 1164 София, България
Web: www.sec.bg
Tel: +359 2 9628443

е-адрес: estoykova@sec.bg