За PV инсталаторите
За PV инвеститорите
За PV индустрията

За PVTRIN

Свържете се с нас

Координатор на проекта PVTRIN:

Евелина Стойкова
Енергиен Център София
ул. "Галичица" 37
1164 София, България
Web: www.sec.bg
Tel: +359 2 9628443
е-адрес: estoykova@sec.bg