За PV инсталаторите
За PV инвеститорите
За PV индустрията

Обучение

Целева група

Прорамата за обучение PVTRIN е адресирана към квалифицирани електротехници, със съответния опит, които искат да се занимават с PV инсталации и поддръжка.

За по-нататъшна информация следете този уебсайт или се свържете с Евелина Стойкова, estoykova@sec.bg