За PV инсталаторите
За PV инвеститорите
За PV индустрията

За PVTRIN

Резултати

Резултатите от дейностите по проекта ще се състоят в:
  •   Акредитирани курсове за обучение и схеми за сертифициране на инсталатори на PV системи в шест страни;
  •   Практически средства за инсталаторите и преподавателите им, уебстраница с достъп до техническа информация;
  •   8 пълни пилотни курса за обучение, група от сертифицирани инсталатори в участващите страни;
  •  Пътна карта за приемането на програмата за сертифициране в цяла Европа.


В дългосрочен план
  проекта PVTRIN ще:


  •   допринесе за разрастването на пазара на фотоволтаици в участващите страни;
  •   насърчи голям брой инсталатори да повишат квалификацията си;
  •   осигури помощен инструмент на страните членки на ЕС за изпълнение на задълженията им за признати сертификати за     инсталатори на възобновяеми енергийни източници до 31/12/2012
  •   подкрепи страните от ЕС да достигнат целта от 20% енергия от възобновяеми източници до 2020г.