За PV инсталаторите
За PV инвеститорите
За PV индустрията

Обучение

Преглед на курса

   Курсът нa oбучение PVTRIN  обхваща принципите за проектиране, монтаж и поддръжка на малки фотоволтаични системи. Участниците ще развиват своите умения и разбиране за основите на слънчевата и електрическата теории, системи, компоненти, проектиране, монтаж, пускане в експлоатация и отстраняване на малки фотоволтаични (PV) системи.      

   Курсът се състои от две части: теоретична и практическа подготовка, и обхваща следните области:      

    След като стажантите завършат изискваните области на компетенции и  са изпълнили изискванията за оценяване, те могат да бъдат допуснати за PVTRIN сертифициране.

    С
ертифицираните монтажници ще бъдат включени в база данни и качени на интернет страницата на PVTRIN.

   
За по-нататъшна информация следете този уебсайт или се свържете с Евелина Стойкова, estoykova@sec.bg