Za instalatere
Za investitore
Za industriju fotonapona

Objavljen Pravilnik o certificiranju instaltera

Pravilnik-certifiranje-naslov

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je 27.06.2013 dugo očekivani Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 79/2013.
Ovim Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi dio zahtjeva Direktive 2009/28/EZ vezan za certificiranje instalatera, a Pravilnik, kako mi i samo ime kaže, propisuje uvjete i mjerila za za certificiranje instalatera fotonaponskih sustava, zahtjeve nad programom izobrazbe i polaganju ispita, te ostale zahtjeve za uspostavu sustava certificranja instaltera.

Pravilnikom se eksplicitno priznaje tečaj obuke PVTRIN kao jednako vrijedan program izobrazbe budućim programima izobrazbe, te osobama koje su završine PVTRIN tečaj može se dodijeliti certifikat ukoliko zadovolje uvjete propisane Pravilnikom.

Važno je napomenuti da je zakonodavac predvidio prijelazno razdoblje do kraja 2013. godine, u kojem se, prema dosadašnjoj praksi, ovlaštenim instalaterom smatra fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje elektroinstalacijskih radova koja ima zaposlenog najmanje jednog inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom (op.a. smatramo da bi, sukladno dosadašnjoj praksi, u prijelaznom razdoblju ovlašteni instalter treba posjedovati i suglasnost Ministarstva graditeljstva za izvođenje radova elektroinstalacija, mininalno u grupi I.14 ili H.12).

Poveznica na originalni dokument (NN 79/2013):

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava