Instalatorii PV
Investitorii PV
Industria PV

Despre PVTRIN

Scop

Inițiativa PVTRIN (Instruirea Instalatorilor de Sisteme Fotovoltaice) se concentrează pe dezvoltarea unui sistem adecvat de formare şi certificare pentru tehnicienii activi în instalarea şi întreţinerea sistemelor PV de mici dimensiuni.

Această schemă încorporează criteriile menționate în Directiva 2009/28/CE privind cerinţele pentru cursurile de formare şi furnizorii de formare profesională certificaţi. Inițial, acest sistem va fi pus în aplicare în şase ţări: Grecia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, România şi Spania. Pentrua îngloba nevoile reale ale pieţei, pentru a ajunge la un consens şi a asigura un sprijin cât mai larg, au fost implicați actorii cheie din domeniu.
 
Provocările PVTRIN sunt:
- să pună baza pentru adoptarea unui sistem  de certificare recunoscut reciproc
- să stabilească un grup de tehnicieni competenți în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice conform standardelor de calitate multinaţionale
- să garanteze cea mai bună performanţă a instalaţiilor fotovoltaice, reducând riscurile sau deficienţele tehnice în timpul instalării sistemului şi pe parcursul ciclului de viaţă al acestuia
- să consolideze gradul de încredere în tehnologiile PV și să stimuleze competitivitatea