Instalatorii PV
Investitorii PV
Industria PV

Certificare

De ce să te certifici?

Dezvoltarea pieței de fotovoltaice a dus la creșterea cererii pentru tehnicieni calificați pentru instalarea, repararea și întreținerea sistemelor. În momentul de față, toți actorii interesați (producători, dezvoltatori, investitori) caută competențe certificate și asigurarea calității în toate fazele instalării unui sistem PV (design, instalare și întreținere). În plus, recenta Directivă UE (2009/28/EC) obligă statele membre UE să adopte scheme de certificare recunoscute reciproc, pentru instalatorii SRE (surse regenerabile de energie).


Certificarea poate să ofere clinetului certitudinea că instalatorul are competențele necesare pentru a finaliza instalarea unui sistem PV în condiții de siguranță și eficient. Certificare aduce cu sine standarde ridicate și crește gradul de încredere. Devenind un instalator PV certificat obțineți un avantaj profesional față de competiție și vă permite să intrați în baza de date europeană a tehnicienilor competenți. 
 

Certificatul PVTRIN va oferi:

Pentru instalatori

Pentru investitorii în PV

Pentru industria PV