Instalatorii PV
Investitorii PV
Industria PV

Instruire

Prezentarea cursului

Cursul de formare PVTRIN acoperă principiile de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor  PV de dimensiuni mici. Participanţii la curs își vor dezvolta abilităţile şi vor dobândi cunoștințe privind energia solară, componentele unui sistem PV, principii de design, instalare, punere în funcţiune şi depanare a unui sistem PV. Cursul este compus din două părţi, cea teoretică şi cea practică, şi acoperă următoarele domenii:


După ce au parcurs ariile de competență și după ce îndeplinesc cerințele pentru evaluare, cursanții devin eligibili pentru certificarea PVTRIN.

Instalatorii certificați vor fi introduși într-o bază de date care va fi disponibilă pe site-ul PVTRIN.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul proiectului sau contactați coordonatorul național PVTRIN