Instalatorii PV
Investitorii PV
Industria PV

Despre PVTRIN

Beneficii

•  Prin crearea unei forţe de muncă de instalatori calificaţi, certificarea PVTRIN susţine industria Europeană de PV în soluţionarea nevoii de tehnicieni calificaţi. Creşterea încrederii investitorilor în soluții de producere a energiei electrice prin sisteme fotovoltaice va duce la o creştere a pieţei
 
• Certificarea permite instalatorilor de sisteme fotovoltaice să îşi demonstreze competenţele şi calitatea muncii potenţialilor clienţi. Ei obţin un avantaj competitiv profesional, îmbunătăţirea competenţelor lor tehnice şi a cunoştinţelor prin formare certificată, certificare ce le oferă practic, un “paşaport” pentru piaţa de muncă a UE
 
• Dezvoltatorii şi inginerii vor profita de existenţa instalatorilor calificaţi. Implicarea instalatorilor calificaţi în proiectele de instalaţii solar PV înseamnă instalaţii eficiente, mai puţine defecţiuni tehnice şi clienţi satisfăcuţi
 
Investitorii PV au încredere că este îndeplinit şi menţinut un nivel adecvat de calitate şi de performanţă pentru sistemele solar PV
 
Autorităţile naţionale vor avea un instrument de sprijin pentru a îndeplini obligaţiile care le revin în domeniul certificărilor recunoscute pentru instalatorii de sisteme de producere al energiei din surse regenerabile
 
Societatea în ansamblu va beneficia de rezultate; cu cât aportul energetic din aceste surse în mix-ul energetic va fi mai mare cu atât și emisiile de gaze cu efect de seră vor fi mai scăzute ceea ce va contribui la îmbunătăţirea calității vieţii cetăţenilor