Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Αθήνα και Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2013.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ως συντονιστής της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας PVTRIN, και το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης (εταίρος της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας PVTRIN),  ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, PVTRIN. To πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευμένους ηλεκτρολόγους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Στην Τεχνική Επιτροπή του σχήματος PVTRIN συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ), ο και η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ΗellasCert).
Το πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων PVTRIN θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ο πρώτος στα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων) και ο δεύτερος στην Αθήνα, σε πιστοποιημένη δομή. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση, είναι 54 ώρες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν τη σχετική πιστοποίηση. Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Χανιά θα ξεκινήσει αρχές Μαρτίου 2013 και θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ στην Αθήνα θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου 2013. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται παρακάτω και να το αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pvtrin.eu ή ταχυδρομικώς (EΛΤΑ, εταιρεία ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝ.ΚΑΘ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά 73100
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PVTRIN»

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους (με ελάχιστο επίπεδο άδειας άσκησης επαγγέλματος όπως αυτό αντιστοιχεί στην 1η Ομάδα, Α’ Ειδικότητα ή μεγαλύτερο επίπεδο) και με 3ετή προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή ενός έτους σε εγκαταστάσεις Φ/Β. Η επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων από επιτροπή αξιολόγησης. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής δεν θα ληφθούν υπόψη. Επικοινωνία: info@pvtrin.eu, τηλ. 28210 37716, 28210 37734.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ