Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για το σχήμα πιστοποίησης PVTRIN

The European Energy and Climate Change policies, as well as the supporting EU Member States’ legislations have resulted in high market growth for photovoltaics. Applying PV technologies however, requires highly-qualified technicians to install, repair and...

περισσότερα
Οφέλη για τη Φ/Β βιομηχανία

Creating a qualified installers workforce, PVTRIN supports the EU PV Industry to address the need for skilled technicians. The increased confidence of PV investors will lead to market growth. The PV industry is favored due to: Availability of efficient...

περισσότερα
Μητρώο Πιστοποιημένων εγκαταστατών
περισσότερα
Σχετική Πολιτική και Νομοθεσία
περισσότερα